Kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TƯHCTĐ ngày 07/3/2023 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai Tháng Nhân đạo năm 2023; hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5), thực hiện Phong trào thi đua “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, đồng thời phát huy kết quả đạt được qua 5 năm triển khai Tháng Nhân đạo (2018 - 2022), Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Số kí hiệu 122/KH-CTĐBĐ
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/03/2023
Thể loại Văn bản khác
Lĩnh vực Định mức-Tiêu chuẩn-Quy chuẩn
Cơ quan ban hành Hội CTĐ tỉnh Bình Định
Người ký Hà Văn Cát

Nội dung

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các giá trị nhân đạo, từng bước thay đổi nhận thức về công tác nhân đạo, thúc đẩy lối ứng xử nhân ái trong các tầng lớp nhân dân.
2. Vận động chính sách đối với các cấp ủy đảng, chính quyền cho hoạt động chữ thập đỏ và công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo.
3. Đồng loạt triển khai hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái.
4. Các hoạt động Tháng Nhân đạo được tổ chức rộng khắp trong toàn hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở, lồng ghép các hoạt động để tăng hiệu ứng, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thiết thực, hướng về cộng đồng.
II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ VÀ CHỈ TIÊU
1. Thời gian: Thực hiện trong tháng 5, trong đó 2 tuần cao điểm: từ ngày 08/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5/2023 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội).
2. Chủ đề: “Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.
3. Chỉ tiêu:
3.1. 100% các huyện, thị, thành Hội tham mưu huyện, thị, thành ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TW ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới, triển khai Phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và Tháng Nhân đạo năm 2023; chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị trong huyện, thị xã, thành phố thực hiện hỗ trợ ít nhất 01 địa chỉ nhân đạo hoặc triển khai 01 công trình, phần việc nhân đạo trong Tháng Nhân đạo, đặt hàng, giao các nhiệm vụ nhân đạo cho Hội Chữ thập đỏ chủ trì thực hiện.
3.2. 100% các huyện, thị, thành Hội tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng (tuyên truyền giá trị nhân đạo, trợ giúp nhân đạo…) trong tuần lễ cao điểm của Tháng Nhân đạo. Trong đó, mỗi huyện, thị, thành Hội tổ chức được ít nhất 01 công trình, phần việc nhân đạo, chương trình gắn địa chỉ nhân đạo có sự tham gia ủng hộ trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương.
3.3. Phấn đấu trong Tháng Nhân đạo năm 2023, các cấp Hội trong tỉnh vận động nguồn lực đạt 10 tỷ đồng để trợ giúp 15.000 hoàn cảnh khó khăn, địa chỉ nhân đạo (cá nhân và tập thể); trong đó:
- Các cấp Hội vận động, kết nối xây mới, sửa chữa được 1 điểm “Bếp sạch – Cơm ngon” tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn trị giá tối thiểu 50 triệu đồng/điểm (01 điểm huyện, thị, thành Hội); trị giá tối thiểu 150 triệu đồng/điểm cấp tỉnh.
- Xây dựng, sửa chữa 04 nhà Chữ thập đỏ cho ngư dân nghèo, khó khăn ở 4 huyện, thị xã thuộc Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”; hỗ trợ sinh kế cho 20 ngư dân nghèo.
3.4. Mỗi huyện, thị, thành hội có ít nhất 02 tin thời sự về hoạt động Tháng Nhân đạo phát trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, 02 tin bài đăng tải trên mỗi kênh: Fanpage, website tỉnh Hội, Báo Trung ương hoặc Báo Bình Định; 100% Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, xã có bài tuyên truyền về Tháng Nhân đạo trên hệ thống truyền thanh; 100% huyện, thị, thành Hội treo khẩu hiệu truyền thông Tháng Nhân đạo tại trụ sở.
3.5. Tiếp tục kêu gọi, vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-Ri khắc phục thảm họa động đất.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÁNG NHÂN ĐẠO 2023
1. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo:
1.1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:
- Hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội tuyên truyền về Tháng Nhân đạo theo đề cương tuyên truyền và bộ công cụ truyền thông Tháng Nhân đạo 2023 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành.
- Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp tỉnh (có kế hoạch riêng).
- Kết nối cổng thông tin của Trung ương Hội.
- Phối hợp với với Trung ương Hội cập nhật đường truyền nhằm phục vụ công tác truyền thông và thông tin trực tuyến.
- Tập trung truyền thông về Tháng Nhân đạo; xây dựng phóng sự về Tháng Nhân đạo; tin thời sự về hoạt động của các cấp Hội hưởng ứng Tháng Nhân đạo.
1.2. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị, thành phố:
- Tổ chức lễ phát động tại địa phương gắn với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tùy theo điều kiện của địa phương.
- Triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền trong Tháng Nhân đạo theo đề cương tuyên truyền của Trung ương Hội ở 03 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 - từ ngày 15/4- 30/4/2023: (i) Đăng tải công cụ truyền thông, các thông tin giới thiệu về chủ đề Tháng Nhân đạo năm 2023, tập trung giới thiệu mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung hoạt động của Tháng Nhân đạo; (ii) Truyền thông vận động nguồn lực cho Tháng Nhân đạo; (iii) Tổ chức căng băng rôn, phướn, phông trang trí, pano truyền thông về Tháng Nhân đạo tại các địa điểm diễn ra Lễ phát động Tháng Nhân đạo, tại trụ sở cơ quan các tỉnh, thành Hội; (iv) Phối hợp tổ chức truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương về Tháng Nhân đạo theo Đề cương tuyên truyền Trung ương Hội.
+ Giai đoạn 2 - từ ngày 01/5 - 31/5/2023: Đăng tải tin bài, ảnh, videoclip, thời sự tập trung truyền thông, phản ánh các hoạt động Tháng Nhân đạo, giới thiệu những địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp trên các kênh truyền thông của Hội, giới thiệu, tôn vinh các cá nhân, tập thể đồng hành cùng Hội trong các hoạt động nhân đạo trên các kênh truyền thông.
+ Giai đoạn 3 - sau khi kết thúc Tháng Nhân đạo: Tập trung truyền thông kết quả và câu chuyện thành công, tôn vinh, biểu dương các mô hình, điển hình thực hiện thành công Tháng Nhân đạo.
2. Vận động chính sách:
2.1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Tháng Nhân đạo năm 2023; đề nghị các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị trong huyện, thị xã, thành phố thực hiện hỗ trợ ít nhất 01 địa chỉ nhân đạo hoặc triển khai 01 công trình, phần việc nhân đạo trong Tháng Nhân đạo.
- Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ và 05 năm thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027.
2.2. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố:
- Tham mưu lãnh đạo huyện, thị, thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận 44 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới, triển khai Phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và Tháng Nhân đạo năm 2023...
- Tham mưu, đề xuất, mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia các hoạt động trợ giúp cộng đồng phù hợp trong Tháng Nhân đạo.
3. Vận động nguồn lực, tăng cường các hoạt động trợ giúp nhân đạo:
3.1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:
- Kết nối, vận động để ký kết chương trình phối hợp, thoả thuận hợp tác, tài trợ với các tổ chức, đơn vị đối tác.
- Đẩy mạnh việc triển khai các chương trình, hoạt động trợ giúp cộng đồng từ nguồn do Trung ương Hội điều phối.
- Tổng hợp báo cáo kết quả Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; cập nhật cơ sở dữ liệu đối tượng của 02 Chương trình và tổ chức vận động nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu của 02 Chương trình trong Tháng Nhân đạo.
3.2. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố:
- Phát động đợt cao điểm vận động nguồn lực vì mục tiêu nhân đạo, trong đó tập trung cho các mục tiêu cụ thể, thiết thực, như: ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-Ri khắc phục hậu quả thảm họa động đất, hỗ trợ địa chỉ nhân đạo, xây nhà Chữ thập đỏ, xây dựng công trình nhân đạo, hỗ trợ sinh kế.
- Triển khai chuỗi cao điểm các hoạt động trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong Tháng Nhân đạo, trong đó tập trung các hoạt động hỗ trợ đối tượng của 2 Chương trình trọng điểm “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023.
- Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 cấp tỉnh.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp Hội triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo đảm bảo mục tiêu đề ra.
2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành: theo dõi, đôn đốc việc triển khai Tháng Nhân đạo của các huyện, thị xã, thành phố do mình phụ trách.
3. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2023 tại địa phương theo hình thức phù hợp; gửi Kế hoạch về Hội Chữ thập đỏ tỉnh (qua Ban Công tác xã hội) trước ngày 10/4/2023.
- Thực hiện chế độ báo cáo nhanh và báo cáo tổng kết theo yêu cầu của Trung ương Hội, trong đó báo cáo nhanh lần 1 trước ngày 05/5/2023, báo cáo nhanh lần 2 trước ngày 25/5/2023, báo cáo tổng kết trước ngày 05/6/2023 (theo biểu mẫu gửi kèm).Căn cứ Kế hoạch trên đây, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Hội và các ban, đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động tham mưu và triển khai thực hiện, đảm bảo Tháng Nhân đạo năm 2023 được tổ chức đúng tiến độ, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra./.
 

Nơi nhận:     
- Trung ương Hội CTĐ Việt Nam;
- VP phía Nam Hội CTĐ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố và
các đơn vị trực thuộc;
- BTV;
- Lưu: VP, KT, CTXH.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH


(Đã ký và đóng dấu)


         Hà Văn Cát

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản khác"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
303/QCPH-UBND-UBMTTQ-HCTĐ - QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH, UBMTTQVN TỈNH VÀ HỘI CTĐ TỈNH TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TB - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tuyển dụng 02 vị trí làm việc từ ngày 01/02/2023 - 28/02/2023.
458/HD-CTĐBĐ-CTXH - Căn cứ Hướng dẫn số 235/HD-TƯHCTĐ và Kế hoạch số 236/KH-TƯHCTĐ ngày 04/11/2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai Phong trào “Tết Nhân ái”; Kế thừa và phát huy kết quả đạt được của Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trong suốt 23 năm qua, từ Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” (Sau đây gọi tắt là “Phong trào”). Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Phong trào trên địa bàn của tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:
378/KH-CTĐBĐ - Thực hiện Công văn số 598/TƯHCTĐ-VP ngày 13/11/2020 về phát động phong trào thi đua và Kế hoạch số 19/KH-TƯHCTĐ ngày 28/01/2021 về việc kỷ niệm 75 năm thành lập Hội (23/11/1946 – 23/11/2021) của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-CTĐBĐ ngày 21/3/2021 của Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh Bình Định về phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2021), 45 năm ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh Bình Định (04/01/1977 – 04/01/2022) và Đại hội Hội CTĐ các cấp tiến tới Đại hội CTĐ toàn quốc lần thứ XI; Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, 45 năm ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh Bình Định và tôn vinh cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo lần thứ VI
CTĐBĐ - HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN DỤNG 02 CÁN BỘ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây