Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng

Thứ sáu - 03/02/2023 08:21
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Ðảng, phóng viên Báo Bình Ðịnh ghi nhận ý kiến của lãnh đạo một số ban xây dựng Ðảng tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 - năm mang tính bản lề trong quá trình thực hiện nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
● TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH NGUYỄN THỊ PHONG VŨ:
Huy động sức mạnh tổng hợp triển khai công tác dân vận
 
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động.
Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh nâng cao hiệu quả công tác dân vận bằng cách đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời, thấu đáo đơn thư khiếu nại, tố cáo và những phản ánh, kiến nghị của người dân. Đồng thời, phát huy vai trò công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển KT-XH; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để đảm bảo an dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”…
Đặc biệt, công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo phải liên tục đổi mới, nâng cao hiệu quả nhằm tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận trong tình hình mới…
 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY PHẠM VĨNH THÁI:
Tập trung giải quyết khối lượng công việc rất lớn
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tham mưu các cấp ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Chương trình hành động số 05-CT/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025”.
Đồng thời rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên...
Nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17.11.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.
Tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; đảm bảo công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng. Đưa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22.9.2021 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống…
● PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY NGUYỄN THỊ BÍCH LY:
Dự báo đúng tình hình, tham mưu, đề xuất hiệu quả nhiệm vụ công tác Tuyên giáo
 
Với phương châm công tác tuyên giáo phải “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, năm 2023, ngành Tuyên giáo tiếp tục bám sát, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Theo đó, ngành Tuyên giáo của tỉnh tập trung tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, cấp ủy các cấp.
Đồng thời, chủ động nắm bắt và dự báo sát đúng, kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân. Kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các cấp trong tỉnh; tăng cường phối hợp trong chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...
H.THU - N.HÂN - N.MUỘI (Ghi)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây